Disclaimer

EilandVerhuur betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud.

EilandVerhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website. Reacties van bezoekers vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij behouden het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.